Agencja rekrutacyjna TMLG

Nasze certyfikaty

Jako jedyna firma działająca na obszarze transportu żeglugi śródlądowej, posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia, certyfikaty i licencje umożliwiające wysyłanie i wynajmowanie naszych pracowników za granicę. Warunkiem świadczenia wykwalifikowanych usług partnerom grupy TMLG jest doskonalenie naszych kompetencji zawodowych, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i zezwoleniami. Zezwolenia uprawniają nas do wysyłania naszych pracowników do kraju, który je wydał.

Certyfikaty i licencje świadczą o tym, że jesteśmy corocznie sprawdzanym pracodawcą.