Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci potrvá 6 dní

Na Slovensku sa nám pomaličky blížia najväčšie kresťanské sviatky roka, s ktorými prichádza aj veľké riziko zvýšeného prenosu ochorenia COVID-19. Úrad vlády SR preto počas Veľkej noci navrhol zaviesť prísne opatrenia, ktoré včera poobede 6. apríla kabinet prijal.

Bývalá ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Andrea Kalavská na tlačovej konferencii poďakovala minulej aj terajšej vláde za rázne a rýchlo prijaté opatrenia, vďaka ktorým v súčasnosti patrí Slovensko ku krajinám, ktoré zvládajú boj s koronavírusom úplne najlepšie.

Obmedzenie pohybu občanov začína platiť v stredu 8. apríla o 0:00 hod a končí sa v pondelok 13. apríla o 23:59 hod. Nejedná sa teda o úplný zákaz vychádzania, iba o výraznejšie obmedzenie pohybu.

V praxi to znamená, že ľudia nebudú mať dovolené vychádzať zo svojich obydlí s výnimkou:

  • cesty do a zo zamestnania
  • cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti
  • cesty za účelom zabezpečenia si základných životných potrieb (nákup potravín, liekov, krmív pre zvieratá a podobne)
  • cesty na pohreb blízkej osoby
  • cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia

Rovnako je povolený aj pobyt v prírode, avšak iba v rámci okresu, v ktorom sa občan momentálne trvalo zdržiava. V prípade Bratislavy a Košíc sa toto nariadenia vzťahuje na územie mesta.

Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby Slováci necestovali v období sviatkov za rodinou, nakoľko práve rodičia a starí rodičia spadajú do rizikovejších skupín na ochorenie COVID-19. Zároveň vyzval ľudí, aby naďalej dodržiavali veľkonočné tradície, pri ktorých nedochádza k sociálnemu kontaktu s osobami žijúcimi mimo spoločnej domácnosti.

 

“Ak udržíme disciplínu, máme obrovskú šancu, že výjdeme z tejto krízy ako najmenej zranení.” dodal na záver svojho príhovoru Igor Matovič.