Komunikujeme více jazyky:


Pobočka Hlohovec

  • +421 918 828 726
  • info@tmlg.eu
  • Po - Pá: 07:00 - 15:00
  • M.R.Štefánika 27, 92001 Hlohovec

Pobočka Děčín

  • +421 948 699 352
  • info@tmlg.eu
  • Po - Pá: 07:00 - 16:00
  • Labská 694/21, 405 02 Děčín
Soubory - dokumenty - formuláře

KORONA ONLINE

Pod tímto textem najdete PDF Soubory – dokumenty – formuláře, které by se vám mohli hodit v dnešních „divokých“ časech při překračování hranic. Dali jsme tam jen ty, které již od nás skutečně na hranicích policie požadovala a bez kterých by naše chlapy-lodníky nepustili.

DOKUMENTY / FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Dokument / podmínky pro vstup do Německa

Německo od 14.2.2021 výrazně zpřísnilo podmínky vstupu do země, tentokrát už i pro tranzit a přepravu. Proto pokud se chystáte v nejbližší době do Německa, tak k dokumentům, které jste měli u sebe doposud, přibude ještě tento “Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus”. Tento dokument si můžete klidně vypsat přímo ve Vašem PC a následně jen vytisknout.

Doporučuji to dělat tak, že k tomuto dokumentu připnete i originál PCR nebo antigenního testu ze Slovenska, Čech nebo jiné Země. Ale pozor, tento test nesmí být starší více než 48 hodin.

A aby toho nebylo málo, musíte se ještě nahlásit na webu online.
Registrace:
https://www.einreiseanmeldung.de/?fbclid=IwAR0omw59_aeTqrwfmeZrLe8wTIDSU2EmjXak7386n_0jjfRC0kB5Hhd-3Io#/

Ať už to máme za sebou.
S pozdravem TMLG / Tomáš

Univerzální formuláře

Zde najdete v pěti jazycích formulář pro vás, který Vám ale musí vyplnit majitel, resp. kapitán lodi, na které plujete. Dokument je vyroben tak, že při jeho otevření se dají vypsat jednotlivá políčka přímo v počítači a potom se celý dokument vytiskne.

Osvědčení pro pracovníky mezinárodní dopravy

Tento formulář s sebou mějte pro jistotu v obou jazycích. Tento formulář je zatím na hranicích, alespoň podle našich dosavadních zkušeností, nejžádanější. Pravděpodobně proto, že tam je vlajka EU a vypadá to oficiálně, nevím.

Čestné prohlášení o tranzitu

Bude v pořádku, když si vyplníte toto prohlášení, podepíšete a budete ho mít u sebe při přechodu přes ČR. Ale i tak budete potřebovat, k tomuto ještě jeden formulář a to: ,, nótu o tranzitu, přes ČR. Pro tuto nótu se musíte obrátit na příslušné velvyslanectví SR v zemi, ze které chcete jít přes ČR + Slovenské velvyslanectví v Praze.
Kontakt: Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze
Pelléova 12, 160 00, Praha 6, Česko
Telefon: +420 233113051
Fax: +420 233113054
Mobilní telefon: + 420 607646573 (pohotovostní mobil mimo pracovní dobu)
Email: emb.prague@mzv.sk
„Slovenskému občanovi bude umožněn přechod územím ČR za předpokladu, že se při vstupu na území ČR prokáže nótou velvyslanectví SR v Praze. Za tímto účelem je nutné, aby žadatel o návrat do SR přes území ČR požádal, minimálně 48 hodin před plánovanou cestou příslušné velvyslanectví SR v zemi, ze které plánuje odjezd, o vystavení uvedené nóty. Každá přepravovaná osoba musí předložit samostatnou nótu vystavenou na její jméno.V případě tranzitu osobním motorovým vozidlem žadatel k žádosti o vystavení nóty zašle příslušnému Velvyslanectví SR v zemi, ze které plánuje odjezd, tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu, datum a místo a přesný čas vstupu a výstupu do/z ČR, registrační číslo vozidla a plánovanou trasu přes území ČR po hranici se SR. Údaje musí být zaslány zvlášť pro každou přepravovnou osobu.,,

PROTOKOL

Tento formulář si pro jistotu vypište, vytiskněte a vemte s sebou též. Toto je formulář vydaný Rýnskou komisí pro lodní posádky na Rýně.

Osvědčení o odborné plavbě plavidla vnitrozemské vodní dopravy, které se předkládá orgánům dohledu

Potvrzení od zaměstnavatele pro pracovníky s kritickou infrastrukturou nebo ve všeobecných službách

Potvrzení pro přeshraniční pracovníky o výkonu zaměstnání

Aby toho nebylo málo, kromě již zmíněných formulářů-dokumentů bych vám doporučil mít u sebe lodní knížku, resp. kapitánský patent, smlouvu od zaměstnavatele, pokud jste na HPP nebo živnostenský list a dohodu o spolupráci, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a pokud máte ZTP průkaz, mějte jej u sebe, mohl by se vám hodit.

Pro firmy
Pokud hledáte kvalifikovaný a správně motivovaný personál pro Vaše lodě, jste na správném místě.
Chci vědět více
Pro zájemce o práci
Zájemcům o práci nabízíme kompletní servis ....
Chci vědět více