Prístavom v Amsterdame prejde ročne až 82 miliónov ton tovaru

Holandský prístav Amsterdam sa nachádza na brehu umelého jazera s názvom IJsselmeer. Prístup k námornej ceste vedie cez 20 kilometrov dlhý kanál Severné more. Z druhej strany je prístav napojený na dôležitú európsku lodnú prepravu po rieke Rýn.

 Prvá zmienka o obchodovaní v prístave sa datuje do 13. storočia. Dnes je prístav Amsterdam druhým najväčším prístavom v Holandsku a štvrtým najväčším v Európe. V roku 2018 prepravil niečo vyše 82 miliónov ton nákladu.

Prístav Amsterdam je multifunkčný prístav schopný manipulovať, skladovať a prepravovať všetky typy nákladov, od kakaových bôbov až po uhlie, papier, či ropu. Prístav, ktorý  zamestnáva takmer 70 000 ľudí vygeneroval v roku 2018 príjmy vo výške 157,4 milióna eur.

Na 680 ha vodnej plochy a takmer 2000 ha zastavanej plochy sa nachádza množstvo dokov, ciest a železníc. 345 ha tvoria skladové priestory určené na prenájom. Maximálny ponor obsluhovaných lodí je 13,72 m.

Prvé zásadnejšie rozšírenie prístavu sa udialo v druhej polovici 17. storočia, kedy boli postavené významné obchodné doky Ooster a Westerdok. Samotná výstavba kanála Severné more v roku 1876 umožnila prístup veľkým námorným plavidlám do prístavu v Amsterdame.

Rozšírenie prístavu o západnú časť sa začalo v 30. rokoch 20. storočia. Jednotlivé terminály boli postupne dobudovávané až do roku 2000, kedy bol otvorený prístav Afrikahaven.

Osobný terminál v prístave Amsterdam bol otvorený už o rok skôr, v roku 1999. Ročne obslúži takmer 200 veľkých výletných lodí s 300 000 pasažiermi. Medzi najobľúbenejšie destinácie patria Baltické štáty, Nórske Fjordy a Rusko.