Prístav v Dortmunde ako centrum logistiky v regióne

Prístav Dortmund patrí medzi dôležité európske vnútrozemské prístavy. Postavený v roku 1895 ako ukončenie kanálu Dortmund-Emže spája nemecké mesto Dortmund so Severným morom.

Hneď pár rokov po otvorení, začiatkom 20. storočia, sa prístav využíval najmä na dovoz a vývoz pšenice, uhlia a rudy. V 20. a 30. rokoch bol prístav rozšírený o nové nákladné doky a veľmi potrebnú infraštruktúru v okolí prístavu. Celková dĺžka nákladných hrán je aktuálne 11 kilometrov.

Najväčší strategický význam však získal prístav až po druhej svetovej vojne, kedy v roku 1972 cez prístav prešlo až 6,2 miliónov ton tovarov. Avšak ani výstavba nového kontajnerového doku v roku 1987 nezastavila postupný úpadok prístavu, ktorý bol spôsobený zánikom lokálneho priemyslu spracovania uhlia a ocele v Dortmunde.

Od roku 2007 sa úroveň prepravovaných tovarov cez prístav pohybuje okolo 3 miliónov ton tovarov ročne.

Zdroj: www.en.wikipedia.org

Historický prístav Nemecka

Prístav Dortmund, ktorý má za sebou už viac než 100 ročnú tradíciu je pripravený čeliť konkurencii z okolitých prístavov. So svojimi 40 žeriavmi s nosnosťou do 60 ton vytvára ideálne podmienky pre modernú prekládku rôznych druhov prepravovaných tovarov.

Prístav navyše ponúka aj štedré skladovacie priestory, ktoré vyhovujú najnovším štandardom. Dortmundský prístav je považovaný za európske centrum nákladnej logistiky, a taktiež regionálnym centrom pre distribúciu tovarov.

Prístav sa v posledných rokoch snaží vystupovať voči svojim klientom ako spoľahlivý partner pre logistiku. Vďaka hustej sieti infraštruktúry vodných ciest, železníc a diaľnic v regióne je okolie Dortmundu zaujímavým miestom pre investorov.