Nákladný prístav v Bratislave preloží takmer 2 milióny ton tovarov ročne

Prístav Bratislava patrí k najdôležitejším verejným prístavom na slovenskom úseku medzinárodného vodného toku Dunaj. Z hľadiska kapacity, vybavenosti aj funkcií má nákladný prístav v Bratislave významnú strategickú rolu.

Nákladný prístav Bratislava leží na ľavom brehu vodnej cesty Dunaj, medzi riečnymi kilometrami 1867 a 1862. Jeho výhodná zemepisná poloha na trase Transeurópskej dopravnej siete TEN-T a ľahká dostupnosť do ďalších významných európskych prístavov mu bezpochyby zvyšuje atraktivitu medzi klientmi, hľadajúcimi prepravu pre svoje tovary.

Jeho aquatórium je tvorené štyrmi prístavnými bazénmi vybavenými hydrotechnickými zariadenami, ktoré zabezpečujú prekládku importovaných aj exportovaných tovarov medzi dopravnými prostredkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy. Prístav disponuje aj viacerými vnútornými a vonkajšími skladovacími plochami.


Mapa nákladného prístavu Bratislava. Zdroj: www.danubelogistics.gov.sk

Štatistiky prístavu

Nákladný prístav Bratislava má ideálne priame napojenie na železničnú prepravu. V jeho absolútnej blízkosti sa navyše nachádza aj prístup na diaľnicu. Celková rozloha prístavu predstavuje 1,4 milióna metrov štvorcových.

Disponuje 19 žeriavmi s maximálnou nosnosťou 560 ton a 2 mobilnými žeriavmi s nosnosťou 28 ton. Medzi ďalšie vybavenie prístavu patria pásový dopravník, pneumatické zariadenia a Ro-Ro rampa pre osobné aj nákladné automobily.

Prístav poskytuje nasledujúce druhy prekládok: cesta-voda, voda-cesta, železnica-voda, voda-železnica. Dĺžka prístavnej hrany je 2540 metrov.

Tovar smeruje z prístavu najmä proti prúdu do krajín akými sú Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko až do najvýznamnejších európskych prístavov v Amsterdame, Rotterdame a Antverpách. Na druhej strane sa tovary posielajú aj po prúde do Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska, Moldavska až na Ukrajinu.