Veľké porovnanie 4 hlavných druhov dopravy

Máme to šťastie, že žijeme v dobe, kedy takmer nič nie je nemožné. Možnosti prepravy tovarov a osôb sú doslova neporovnateľné so stavom, ktorý tu bol 100, alebo 200 rokov dozadu. V dnešnom článku si povieme ako kategorizujeme dopravu a kde v nej má miesto tá vodná.

Povedzme si však najprv, čo je to doprava. Doprava je jednoducho premiestňovanie vecí alebo osôb po dopravných cestách dopravnými prostriedkami. Považuje sa za nákladovú položku, keďže sama o sebe nič neprodukuje, práve naopak, spotrebúva energiu, čas a peniaze. V súčasnosti sa veľa v súvislosti s dopravou spomína aj jej vplyv na životné prostredie. Napriek tomu však tvorí jednu zo základných podmienok rozvoja spoločnosti a kvality života.

Typy dopravy

Dopravu môžeme deliť samozrejme z viacerých hľadísk no vo všeobecnosti rozlišujeme tieto typy dopravy: cestnú, leteckú, železničnú a vodnú dopravu.

Cestná doprava je pomerne komplikovaný spôsob dopravy, ktorý si okrem špeciálnych cestných komunikácií a vozidiel vyžaduje aj neustálu opravu, čerpacie stanice a v neposlednom rade disciplínu účastníkov dopravného procesu. Nevýhodou je aj vysoká intenzita hluku a veľké rozlohy zabraté diaľnicami, parkoviskami a odstavnými plochami.

Najväčším negatívom leteckej dopravy je jej vplyv na životné prostredie. Iba jedno prúdové dopravné lietadlo minie pri prelete ponad Atlantický oceán v priemere asi 35 ton kyslíka. Alarmujúce sú aj prepočty vyprodukovaných emisií na jedného pasažiera, resp. objem prepravovaného tovaru.

Naproti tomu železničná doprava sa považuje za ekologický a energetický výhodný druh dopravy. Značnou nevýhodou je však nutnosť prepravy tovarov iba po vystavaných železničných tratiach, ktoré nemusia byť v danom regióne dostačujúce.

A nakoniec vodná doprava. Tá patrí medzi energeticky veľmi nenáročné druhy dopravy. V Európe je vybudovaná hustá sieť vodných ciest, ktorá praje preprave tovarov po vode.  Nespornou výhodou je taktiež aj cena, nakoľko dokáže vodná doprava prepravovať väčšie objemy tovarov pri výhodnejších cenách a taktiež aj pri nižšej energetickej spotrebe než v prípade napríklad železničnej dopravy.