Unikátna vodná cesta Dunkirk-Šelda je pospájaná z tuctu individuálnych kanálov

Kanál Dunkirk-Šelda je 189 kilometrov dlhá séria kanálov nachádzajúca sa na území Francúzska. Patrí k vyše 80 oficiálnym vodným cestám na území tohto štátu.

Vodná cesta Dunkirk-Šelda je tvorená deviatimi pôvodnými vodnými cestami, ktoré boli doplnené o tri nové odklonové kanály. Jej začiatok sa nachádza v prístave Dunkirk (z francúzskeho Dunkerque) a pokračuje odkláňacím kanálom Mardyck, ktorý sa následne spája s kanálom de Bourbourg.

Ďalší úsek vedie cez kanály Colme a Watten, kde sa vodná cesta spája s riekou Aa na riečnom úseku z Watten do Arques. Trasa je ďalej tvorená kanálom de Neuffossé, kanálom d’Aire a kanálom de la Deûle.

K finálnej destinácii, kanalizovanej rieke Escaut, delí nákladné lode ešte niekoľko kanálov, medzi ktoré patria napríklad kanál Scarpe, kanál de la Sensée alebo kanál de la Deûle.

Úsek Canal de la Sensée je mimoriadne významný pre nákladnú lodnú prepravu, nakoľko leží na križovatke s významným Canal du Nord celoeurópskeho významu, a taktiež projektovaným kanálom Seine-Nord Europe, ktorý by mal byť dokončený v roku 2024.

O pripravovanom prieplave Seina-Severná Európa sa môžete dočítať viac v našom blogovom článku.

Kanál Dunkirk-Šelda je navrhnutý pre veľké komerčné plavidlá do šírky 11,50 metrov a dĺžky 85 metrov, v prípade tlačných súprav do 143 metrov. Na vodnej ceste sa nachádza aj 14 vzdúvadiel, ktoré zabezpečujú zdolanie prevýšenia 34,90 metrov.