Kanál Rýn–Herne funguje nepretržite už od roku 1916

Kanál Rýn-Herne je splavný kanál a významná regionálna vodná cesta v Nemeckom Porúrí nachádzajúca sa v blízkosti miest Oberhausen a Gelsenkirchen. Kanál spája rieku Rýn od Duisburgu s kanálom Dortmund-Emže, ktorý pokračuje až na pobrežie Severného mora. Napojenie na ďalší kanál Mittelland poskytuje spojenie s vodnými cestami stredného a východného Nemecka a východnej Európy.

Kanál Rýn-Herne bol postavený v rokoch 1907 až 1914 a odovzdaný do používania v roku 1916. Tiahne sa po dĺžke minimálne 38 kilometrov, niektoré zdroje uvádzajú dĺžku až 45,6 kilometrov. Jeho hĺbka je 3,5 metra. Na vodnej trase sa nachádza päť vzdúvadiel.

Kanál je otvorený pre plavidlá s nosnosťou do 1350 ton, čo predstavuje štandardnú nosnostnú kapacitu kanálov vybudovaných po 2. svetovej vojne. Splavný je pre lode s maximálnym ponorom 2,5 metra a dĺžkou 80 metrov.

Pôvodne sa kanál Rýn-Herne končil v meste Herne, kde sa napájal na vetvu kanála Dortmund-Emže vedúcu z Henrichenburgu do Herne. Avšak po uzavretí poslednej časti kanála z Henrichenburgu do Herne bola v rámci kanála Rýn-Herne doplnená sekcia práve z Henrichenburgu do Herne.

Na vodnej ceste sa nachádzajú dva prístavy – v Duisburgu a v mestečku Datteln. Hlavnými prepravovanými tovarmi na trase sú najmä uhlie, železná ruda a ropa. Prísun vody do kanála zabezpečuje 5 čerpacích staníc, ktoré čerpajú vodu z Rýna cez stanice v Duisburg-Meiderichu, Oberhausene, Gelsenkirchene, Wanne-Eickele a East Herne.

Zaujímavosťou je, že kanál obýva aj niekoľko druhov rýb ako napríklad úhor európsky, kapor európsky, zubáč ale aj menej častý pstruh obyčajný a pstruh dúhový.