Automatizovaný informačný systém (AIS) v lodnej doprave

Navigácia lodí na vodných cestách musí byť unifikovaná, inak by hrozili veľké škody na majetku a ujmy na zdraví posádky. V dnešnom článku si povieme o Automatizovanom informačnom systéme pre lodnú dopravu (AIS).

Automatizovaný informačný systém, v skratke AIS, je námorný navigačný systém, ktorý sa využíva na výmenu informácií medzi loďami, ako aj medzi loďou a pobrežnou službou.

Pri volaní pobrežnej služby má loď za povinnosť uviesť niekoľko znakov lode pre účely jej identifikácie ako názov lode, jej aktuálne súradnice a v prípade potreby aj ďalšie informácie o lodi (rozmery, náklad, ponor, atď.), o parametroch pohybu (kurz, rýchlosť) a smere plavby.

AIS sa v praxi využíva hneď s niekoľkými cieľmi. Po prvé je to monitorovanie lodí (prevažne na mori) s cieľom predchádzať zrážkam lodí. Prostredníctvom AIS sa však riešia aj rôzne problémy a poruchy lodí na vode, oznámenia pobrežných hliadok lodiam a ďalšie.

Komunikačný aj záchranný systém

Funkčný systém AIS je akousi záchranou lodí na otvorenom mori, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu dostali do problémov. Môže pritom ísť o nepriaznivé počasie, kolíziu a podobne.

Výhodou systému AIS je možnosť navigácie bez dodatočnej inštalácie radarov. Princíp komunikácie, a teda výmeny informácií, prebieha prostredníctvom rádiových vĺn takzvaných univerzálnych transpondérov. Výsledkom je stabilné a spoľahlivé automatické sledovanie plavidiel aj v úzkych plavebných dráhach.

Z dôvodu nepretržitej činnosti transpondéra na lodi je možné prenášať tiesňové signály obsahujúce informácie o incidente ako pobrežnej službe, tak aj najbližšej lodi, ktorá je zahrnutá v AIS. V prípade potreby sa na systém AIS vedia napojiť aj záchranné vrtuľníky v rámci pátracích operácií v oblasti katastrofy.