Ambiciózny projekt prieplavu Seina-Severná Európa by mal byť dokončený v roku 2024

Prieplav Seina-Severná Európa, inak nazývaný aj Prieplav Seina-Sever alebo Prieprav Seina-Šelda, bude umelo vybudovaná vodná cesta na území severného Francúzska. Prieplav je do dnešného dňa ešte vo výstavbe, odovzdanie tejto vysokokapacitnej transportnej lodnej cesty do užívania je naplánované na rok 2024.

Počiatok kanála sa nachádza severne od mesta Compiègne, kde sa napája z rieky Oise v Janville. Celková dĺžka nového prieplavu je projektovaná na približne 105 kilometrov.

Dôvodom výstavby nového prieplavu je súčasný nevyhovujúci stav pôvodných kanálov, nachádzajúcich sa na území (Canal de Saint Quentin a Canal du Nord), ktoré nahradí práve nová vodná cesta Seina-Severná Európa, a zvýši tak kapacitu lodnej dopravy, ktorá je v súčasnosti hlboko pod európskymi štandardmi.

Lodný transport bude povolený aj veľkým transportérom s maximálnou dĺžkou 185 metrov a ponorom do 11,4 metra. Väčšina plánovanej prepravy tovaru na kanáli sa bude uskutočňovať medzi riekou Seinou, na ktorej leží aj hlavné mesto Paríž a prístavmi Dunkerque, Antverpy, a Rotterdam. Vďaka napojeniu na ďalšie európske vodné siete však bude možné prepravovať tovary do celej Európy. Predpokladá sa, že lodná preprava tovarov po kanáli dosiahne ročne 15-18 miliónov ton, a to už hneď niekoľko rokov po otvorení vodnej cesty.

Lodná preprava je vo všeobecnosti považovaná za jednu z najekologickejších foriem prepravy vôbec. „1500 kontajnerov vyložených v námornom prístave potrebuje k prevozu 1000 nákladných automobilov alebo 25 plne-naložených nákladných vlakov, avšak iba 5 vnútrozemských plavidiel,“ uviedol vedúci výstavby prieplavu Seina-Severná Európa Nicolas Boury.

Po dĺžke prieplavu sa bude nachádzať 6 plavebných komôr (zo 7 pôvodne plánovaných), ktoré zabezpečia zdolanie 53,6 metrového výškového prevýšenia. Rozpočet na výstavbu kanála je 2,6 miliardy €. Projekt financuje vláda Francúzska, Európska únia a daný región.