Slovníček lodiara: Kontajnerová loď

Seriál článkov s názvom “Slovníček lodiara” pokračuje a my si v dnešnom diele povieme viac o kontajnerovej lodi.

Kontajnerová loď je zaoceánske plavidlo určené na prepravu veľkých nákladných kontajnerov štandardnej veľkosti. Pripomeňme si, že štandardizované kontajnery TEU ako ich poznáme dnes sa začali používali úvodom 20. storočia. V lodnej námornej preprave začala dominovať kontajnerová preprava v 60. rokoch. 

Výhodou kontajnerových lodí je najmä fakt, že sú vzhľadom na ich obrovskú prepravnú kapacitu pomerne rýchle. Kontajnery prepravujú spravidla nad aj pod palubou. Prepravované kontajnery sa prakticky nemusia otvárať až do momentu doručenia do ich cieľovej destinácie, čo zásadne zvyšuje bezpečnosť.

Väčšie kontajnerové lode potrebujú na svoju nakládku a vykládku špeciálne kontajnerové prístavy, ktoré disponujú zariadeniami určenými na manipuláciu s nákladom. Ten je pri kontajnerovej lodi uložený do niekoľkých nákladných priestorov tak, aby bola zabezpečená stabilita lode. Uloženie kontajnerov taktiež musí zodpovedať harmonogramu vykládky, ak nesie loď náklad do viac ako jedného prístavu.

Zaujímavosťou je, že niektoré kontajnery disponujú vlastnými nezávislými chladiacimi jednotkami. Keďže sú izolované, niektoré dokážu dosiahnuť vnútornú klímu aj na úrovni -60° C.

V súčasnosti sa prepravuje kontajnerovými loďami asi 90% nákladu na celom svete. Najväčšie moderné nákladné lode môžu prepraviť viac ako 23 000 TEU kontajnerov. Kontajnerové lode sa preto považujú za najväčšie komerčné námorné plavidlá tejto doby.

Označenie kontajnerových lodí

Medzinárodné právo vyžaduje, aby bola každá kontajnerová loď zaregistrovaná v určitej krajine, ktorej vlajku na sebe aj nesie. Tento takzvaný vlajkový štát lode potom vykonáva regulačnú kontrolu nad plavidlom a je povinný ho aj pravidelne kontrolovať, certifikovať jeho vybavenie a posádku lode a vydávať dokumenty o bezpečnosti a prevencii znečisťovania.