Členovia lodnej posádky (časť 3)

Dnešný diel zo série náučných článkov s názvom: Členovia lodnej posádky, bude výnimočný. Pozrieme sa totiž na pracovné podmienky, ktoré musí zamestnávateľ zabezpečiť každému členovi posádky, ktorý pracuje vo vnútrozemskej vodnej doprave.

Štandardná pracovná doba zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave je 8 hodín denne. Zamestnávateľ od vás však môže vyžadovať aj prácu dlhšiu než spomínaných 8 hodín, a to iba v prípade, ak v priebehu 12 mesiacov dodržíte priemerný maximálne 48-hodinový pracovný týždeň. Najvyššia povolená hranica odpracovaných hodín počas jedného roka je totižto 2 304 hodín.

Maximálna dĺžka pracovnej zmeny je 14 hodín v priebehu 24 hodín, a zároveň 84 odpracovaných hodín za 7 dní, čiže týždeň.

V prípade dlhodobej pracovnej zmluvy musíte dodržiavať priemerný týždenný pracovný čas maximálne 72 hodín. Ak pracujete ako člen lodnej posádky v noci, ktorá sa ráta medzi 23:00 a 6:00, takýchto zmien môžete odpracovať týždenne v úhrne maximálne 42 hodín.

Aj oddych má svoje pravidlá

V prípade práce na vnútrozemskej lodi je zamestnávateľ počas roka povinný poskytnúť členovi lodnej posádky minimálne 4-týždňovú platenú dovolenku.

Zákonom stanovená horná hranica sústavnej práce je pri tomto type povolania určená na 31 po sebe nasledujúcich dní.

Ak zamestnanec pracuje nepretržite 1 až 10 dní, prináleží mu súvislé obdobie odpočinku vo výške 0,2 dňa za každý odpracovaný deň. V prípade, že pracuje bez prestávky 11 až 20 dní, tento nárok sa zvyšuje na 0,3 dňa za každý odpracovaný deň. V praxi to znamená, že ak zamestnanec odpracuje súvisle 14 dní, má nárok na 4,2 dňa neprerušovaného odpočinku.

Najvyššiu odpočinkovú “sadzbu” majú zamestnanci, ktorí pracujú bez prestávky 21 až 31 dní po sebe, a to 0,4 dňa odpočinku za jeden odpracovaný deň. Odpracovať viac ako 31 súvislých dní po sebe je nezákonné.