Komunikujeme viacerými jazykmi:


Pobočka Hlohovec

  • +421 918 828 726
  • info@tmlg.eu
  • Pon - Pia: 07:00 - 15:00
  • M.R.Štefánika 27, 92001 Hlohovec

Pobočka Děčín

Personálna agentúra TMLG

Naše certifikáty

Ako jediná agentúra pôsobiaca v oblasti vnútroštátnej lodnej dopravy v rámci EÚ, vlastníme všetky potrebné povolenia, certifikáty a licencie k tomu, aby sme mohli vysielať našich zamestnancov pracovať do zahraničia.
Predpokladom poskytovania kvalifikovaných služieb pre partnerov spoločnosti TMLG s.r.o. je zvyšovanie našej odbornej spôsobilosti potvrdené potrebnými certifikátmi a povoleniami. Povolenia vypovedajú o tom, že môžeme vysielať našich zamestnancov do daného štátu, ktorý nám toto povolenie vydal. Certifikáty a licencie hovoria o tom, že sme každoročne preverovaným zamestnávateľom.

ISO 9001: 2015

PERSONÁLNY LODNÝ SERVIS. VYKONÁVANIE ČINNOSTI AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

HOLANDSKO 2020

PREVERENÝ A PRAVIDELNE AUDITOVANÝ ZAMESTNÁVATEĽ.

HOLANDSKO 2019​

PREVERENÝ A PRAVIDELNE AUDITOVANÝ ZAMESTNÁVATEĽ.

NEMECKO 2022

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / PRE ČINNOSŤ AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

NEMECKO 2021

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / PRE ČINNOSŤ AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

NEMECKO 2020

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / PRE ČINNOSŤ AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

RAKÚSKO 2023

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / PRE ČINNOSŤ AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.
LINK NA OVERENIE

RAKÚSKO 2023

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / PRE ČINNOSŤ AKO AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.
LINK NA OVERENIE

SLOVENSKO

POVOLENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

SLOVENSKO

LICENCIA NA VYKONÁVANIE VEREJNEJ VODNEJ DOPRAVY UDELENÁ PRÁVNICKEJ OSOBE.

SLOVENSKO

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI DOPRAVCU VODNEJ DOPRAVY:

  • NA VODNÝCH CESTÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • NA MEDZINÁRODNÝCH VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH.

EU CERTIFIKÁT

OCHRANNÁ ZNÁMKA NA LOGO TMLG