Komunikujeme viacerými jazykmi:


Pobočka Hlohovec

  • +421 918 828 726
  • info@tmlg.eu
  • Pon - Pia: 07:00 - 15:00
  • M.R.Štefánika 27, 92001 Hlohovec

Pobočka Děčín

Personálna agentúra TMLG

Naše certifikáty

Ako jediná agentúra pôsobiaca v oblasti vnútroštátnej lodnej dopravy v rámci EÚ, vlastníme všetky potrebné povolenia, certifikáty a licencie k tomu, aby sme mohli vysielať našich zamestnancov pracovať do zahraničia.
Predpokladom poskytovania kvalifikovaných služieb pre partnerov spoločnosti TMLG s.r.o. je zvyšovanie našej odbornej spôsobilosti potvrdené potrebnými certifikátmi a povoleniami. Povolenia vypovedajú o tom, že môžeme vysielať našich zamestnancov do daného štátu, ktorý nám toto povolenie vydal. Certifikáty a licencie hovoria o tom, že sme každoročne preverovaným zamestnávateľom.