Lodná spoločnosť TMLG

Naše certifikáty

Ako jediná spoločnosť pôsobiaca v oblasti vnútroštátnej lodnej dopravy v rámci EÚ, vlastníme všetky potrebné povolenia, certifikáty a licencie k tomu, aby sme mohli vysielať a prepožičiavať našich zamestnancov do zahraničia.
Predpokladom poskytovania kvalifikovaných služieb pre partnerov skupiny TMLG je zvyšovanie našej odbornej spôsobilosti potvrdené potrebnými certifikátmi a povoleniami. Povolenia vypovedajú o tom, že môžeme vysielať našich zamestnancov do daného štátu, ktorý nám toto povolenie vydal. Certifikáty a licencie hovoria o tom, že sme každoročne preverovaným zamestnávateľom.

TMLG EU - ISO 9001: 2015

PERSONÁLNY LODNÝ SERVIS. VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

TMLG CH - ISO 9001: 2015

PERSONÁLNY LODNÝ SERVIS. VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

TFLP - ISO 9001: 2015

PERSONÁLNY LODNÝ SERVIS. VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

VYKONÁVANIE ŠKOLIACICH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V OBLASTI NÁKLADNEJ A OSOBNEJ LODNEJ DOPRAVY

TMLG ACADEMY - ISO 9001: 2015

VYKONÁVANIE ŠKOLIACICH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V OBLASTI NÁKLADNEJ A OSOBNEJ LODNEJ DOPRAVY

HOLANDSKO 2024

PREVERENÝ A PRAVIDELNE AUDITOVANÝ ZAMESTNÁVATEĽ.

TMLG EU - NEMECKO 2024

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

TMLG ACADEMY - ISO 9001: 2015

VYKONÁVANIE ŠKOLIACICH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V OBLASTI NÁKLADNEJ A OSOBNEJ LODNEJ DOPRAVY

TMLG CH - POVOLENIE

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

TMLG CH - POVOLENIE

POVOLENIE NA SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA A PRENÁJME PERSONÁLU.

HOLANDSKO 2024

PREVERENÝ A PRAVIDELNE AUDITOVANÝ ZAMESTNÁVATEĽ.

TFLP - NEMECKO 2024

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.

RAKÚSKO 2023

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.
LINK NA OVERENIE

RAKÚSKO 2023

POVOLENIE PRE LEASING ZAMETSNANCOV / VYKONÁVANIE ČINNOSTI LODIARSKEJ SPOLOČNOSTI.
LINK NA OVERENIE

TMLG Academy - SK

POVOLENIE NA VYKONÁVANIE ZÁKLADNÉHO BEZPEČNOSTNĚHO VÝCVIKU

TMLG Academy - CZ

POVOLENIE NA VYKONÁVANIE ZÁKLADNÉHO BEZPEČNOSTNĚHO VÝCVIKU

SLOVENSKO ADZ TMLG

POVOLENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

SLOVENSKO ADZ TFLP

POVOLENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA.

SLOVENSKO

LICENCIA NA VYKONÁVANIE VEREJNEJ VODNEJ DOPRAVY UDELENÁ PRÁVNICKEJ OSOBE.

SLOVENSKO

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI DOPRAVCU VODNEJ DOPRAVY.

RATINGOVÉ HODNOTENIE 2023

Najvyššie ratingové hodnotenie

EU CERTIFIKÁT

OCHRANNÁ ZNÁMKA NA LOGO TMLG