Hrubá, Netto a Superhrubá mzda na Slovensku: detailný pohľad

Hrubá mzda Hrubá mzda predstavuje celkovú sumu, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi pred odpočítaním akýchkoľvek daňových a odvodových povinností. Ide o výšku mzdy dohodnutú v pracovnej zmluve a zahŕňa základný plat, príplatky, bonusy a iné formy odmeňovania. Komponenty hrubej mzdy: Základný plat: Základná zložka mzdy za vykonanú prácu. Príplatky: Za nadčasy, […]
Čítať viac